Komunikacja Asynchroniczna Ajax Łączy w Sobie Różne Języki Programowania

Komunikacja Asynchroniczna Ajax Łączy w Sobie Różne Języki Programowania

Użytkownicy twojej strony łączą się z serwerem aby móc z niej korzystać. Im lepiej zaimplementowany serwer, tym lepsza jakość komunikacji dla klientów. Jeśli prowadzisz swoją firmę i dostrzegasz braki w zakresie komunikacji klientów z serwerem strony, to wpis ten pokaże tobie wiele możliwości. Kilka języków programowania na raz pozwala Ajax na więcej działań w zakresie utrzymywania strony internetowej www.

Szukasz rozwiązania komunikacyjnego klient-serwer dla swojej firmy? Ajax jest dobrym rozwiązaniem. Jest tak, ponieważ łączy w sobie różne języki programowania i umożliwia tym samym szybszą interakcję w działaniu www.

Działanie www zależy od serwera. Jednak jego działanie też jest procesem i oprogramowanie, które instalujesz na swojej stronie internetowej ma dla niego znaczenie.
Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie Ajax, trzeba uznawać JavaScript oraz XML. Te dwa języki programowania składają się na Asynchronous JavaScript and XML czyli Ajax. Pojęcie to używa się od 2005 roku. JavaScript jest w nim wykorzystywany do przesyłania danych w tle między przeglądarką a serwerem. Obecnie używa się nazwy komunikacja asynchroniczna.

Zastosowanie Ajax można również określić jako oprogramowanie lokalne. Wykorzystuje dynamiczne rozwiązania dla przetwarzanych danych, które są umieszczone w relacyjnych bazach danych. W ten sposób odznacza się brakiem konieczności zastosowania przeładowywania stron.
Jeżeli widzisz na ekranie, że strona się ładuje to jest to wynik interakcji twojego komputera i przeglądarki internetowej z serwerem.

Jeżeli masz części i baza danych twoich klientów została przez zatrudnianych przez ciebie pracowników opracowana jako relacyjna baza danych, to masz możliwość wykorzystania AJAX. Rozwiązanie to zapewnia zdecydowanie szybszą realizację połączeń klient-serwer.
Komunikacja asynchroniczna zaistniała wraz z narodzinami Explorera 5, czyli w 1999 roku. Twórcy wzbogacili tą przeglądarkę internetową o obiekt Active X i nazwali go XMLHttpRequest. W ten sposób dodano moduły, które zapewniły tworzenie komponentów oraz kontrolek do rozbudowywania przeglądarki internetowej.

Ajax powstał dzięki Jesse’mu James’owi Garett’owi. Początkowo nazwa ta była taka: A New Approach to Web Applications – nowe podejście do aplikacji webowych. Obecnie Ajax składa się z : Css i HTML, DOM, PHP, XMLHttpRequest, XML, JavaScript. Dzięki takiemu zastosowaniu komunikacji asynchronicznej możliwe jest tworzenie dynamicznych aktualizacji interfejsu użytkownika, wymiana danych, asynchroniczne przesyłanie danych, generowanie dynamicznych elementów oraz interfejsu użytkownika. W informatyce mówi się na nie jako o warstwach aplikacji.

Widzisz więc, że budowanie strony internetowej, która gromadziłaby klientów i pozwalała na szybką komunikację z nimi, nie jest czymś trudnym. Gdy informatyk poświęci na to miesiąc czasu, może uzyskać wspaniały rezultat, a Ty możesz cieszyć się zyskami ze sprzedaży usługi produktów. Dobre w Ajax jest to, że można dopracowywać rozwiązania za każdym razem, gdy dostrzeżemy nowe problemy i potrzeby użytkowników naszej strony internetowej. Komunikacja asynchroniczna pozwala na naprawdę szybkie połączenie klient-serwer.

Źródło: R. Nixon, PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie, Gliwice 2018; S. Binek, A. Nawrocka, M. Mędrek, Praktyczne zastosowanie technologii AJAX do tworzenia stron www, Chełm.